Kategoria Dom

 • Odpowied? jest oczywi?cie bardzo prosta, zawsze lepiej powiesi? w swoim domu orygina?y obrazów znanych malarzy czy grafików. Jednak nie zawsze nas na to sta?. Nie trzeba jednak od razu rezygnowa? ze swoich upodoba?, wystarczy zastanowi? si? nad tym, jakie reprodukcje wybra?.

  Opublikowany , Autor

 • Nie ma ?adnych przeszkód w tym, by stworzy? sobie magiczny ogród na balkonie czy tarasie. Bez wzgl?du na to, ile mamy miejsca, zawsze warto zdecydowa? si? na takie rozwi?zania, jakie sprawi?, ?e wiele na tym zyskamy.

  Opublikowany , Autor

 • Nieod??cznym elementem przy budowie domu jest stworzenie ogrodzenia. Wiadomo, ?e dzisiaj osiedla jednorodzinne to jednak do?? bliskie s?siedztwo. Warto zawsze ogrodzi? swój teren, tak?e dlatego, ?eby nie kusi? z?odziei, którzy tylko czekaj? na okazj?.

  Opublikowany , Autor

 • Po ka?dej imprezie, przyj?ciu czy te? zwyk?ych odwiedzinach znajomych, dywany trzeba koniecznie wyczy?ci?. Gdy przychodzi do nas wiele osób, do tego mamy dzieci i zwierz?ta domowe, to wiadomo, ?e na dywanach gromadzi si? kurz i brud. Nawet je?li nic si? u nas w domu nie dzieje, to takie powierzchnie szybko ulegaj? zabrudzeniom

  Opublikowany , Autor

 • Ekologiczne rozwi?zania s? nie tylko modne, ale przede wszystkim bardzo po?yteczne. Korzysta zarówno domowy bud?et, jak i ?rodowisko naturalne. Warto wi?c si? zastanowi? nad tym, jak mo?na przyczyni? si? do poprawy kondycji przyrody i swoich finansów jednocze?nie.

  Opublikowany , Autor

← Starsze Nowsze →